27-) Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât (Mustafa Tatçı)

Azîz Mahmûd Hüdayî, Dîvân-ı İlâhiyât (Haz. M. Yıldız, M. Tatçı), H Yayınları, İstanbul - 2008

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız