73-) Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz (Editörler: İbrahim Ethem Arıoğlu & Mehmet Akkuş & Bilal Kemikli), Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, (Yazar: Musa Yıldız)

73-) Süleyman Çelebi ve Mevlid Geleneğimiz (Editörler: İbrahim Ethem Arıoğlu & Mehmet Akkuş & Bilal Kemikli), Mevlid Şerhi Gülzâr-ı Aşk, (Yazar: Musa Yıldız)