70-) Et-Turuku's-Seniyye fi'l-Âlâti'r-Ruhâniye OLAĞANÜSTÜ ALETLERİN YAPIMINDA ŞAHANE YÖNTEMLER (Editör: Prof. Dr. Musa YILDIZ, Hazırlayanlar: Atilla BİR, Mustafa KAÇAR, Âdem AKIN)

Et-Turuku's-Seniyye fi'l-Âlâti'r-Ruhâniye OLAĞANÜSTÜ ALETLERİN YAPIMINDA ŞAHANE YÖNTEMLER (Editör: Prof. Dr. Musa YILDIZ, Hazırlayanlar: Atilla BİR, Mustafa KAÇAR, Âdem AKIN),TÜBA, 43.Sayı, 2021.

Kapak için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız