1-) Ahmed Abduttevvâb Avad, el-Burde, (Hattat Aziz Efendinin Hayatını Arapçaya çev. M. Yıldız), Kahire 1996..

Ahmed Abduttevvâb Avad, el-Burde, (Hattat Aziz Efendinin Hayatını Arapçaya çev. M. YILDIZ), Kahire 1996.

İçindekiler için tıklayınız