45-) Enfî Hasan Hulûs Halvetî, XVI ve XVIII. Asırlarda İstanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü’l-Müteahhirîn, (Mustafa Tatçı ile)

Enfî Hasan Hulûs Halvetî, XVI ve XVIII. Asırlarda İstanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü’l-Müteahhirîn, (Haz. M. Yıldız, M. Tatçı), 1. Baskı: MVT Yayıncılık, İstanbul 2. Baskı H Yayınları, İstanbul 2016 - 2016

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız