44-) Ma‘rûf, er-Rusâfî Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye (Def‘u'l-Hucne fî İrtidâhi'l-Lukne), (Çev. M. Yıldız)

er-Rusâfî, Ma‘rûf, Yabancı Ağızlı Konuşma Bozukluklarına Reddiye (Def‘u'l-Hucne fî İrtidâhi'l-Lukne), (Çev. M. Yıldız), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, - 2015

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız