39-) Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Mustafa Tatçı ile)

Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Haz. M. Yıldız, M. Tatçı), Alperen Yayınları - 2013

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız