36-) İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş (Komisyon), I-II

İlahiyatlar İçin Arapçaya Giriş (Komisyon), I-II Grafiker Yayınları, Ankara - 2012