17-) Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Mustafa Tatçı, Kaplan Üstüner ile)

Hüseyin Vassaf, Mevlid Şerhi (Gülzâr-ı ‘Aşk) (Haz. M. Yıldız; M.; K. Üstüner), Dergah Yayınları, İstanbul - 2006