12-) Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Mustafa. Tatçı il)

Mir'atu'l-'Âşıkîn ve Mîzan'ul-'Âşıkîn (Aşıklara Ayna ve Terazi), Safranbolulu Mehmet Emin Halveti - (Haz. M. Yıldız, M. Tatçı) İstanbul - 2003

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız