4-) Necîb Mahfûz, Esir Üniforması, (Türkçeye Çev., M. Yıldız).

Necîb Mahfûz, Esir Üniforması, (Türkçeye Çev., M. Yıldız) Şule Yayınları, İstanbul - 1999

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız