3-) Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça Çeviriler. M. Yıldız).

Hasan Duman, Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsâlleri Bibliyografyası ve Toplu Kataloğu (Arapça Çeviriler. M. Yıldız), I-II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara - 1999